Bộ Xây dựng lý giải việc chỉ số ít người nước ngoài sở hữu nhà ở

Hiện các Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa thực hiện sát sao việc xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở và công bố các thông tin đó lên mạng. Điều này dẫn đến hệ lụy là các tổ chức, cá nhân nước ngoài mong muốn mua nhà ở tại Việt Nam lo ngại, chưa bỏ tiền ra mua, sở hữu nhà ở trong nước.

Bộ Xây dựng mới đây đã có phúc đáp Bộ Kế hoạch – Đầu tư về việc hạn chế cho người nước ngoài sở hữu nhà ở. Theo Bộ Xây dựng, Bộ này đã nghiên cứu xử lý các kiến nghị của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2018 do Bộ Kế hoạch – Đầu tư tổng hợp gửi.

Bộ Xây dựng lý giải về việc chưa có nhiều người nước ngoài sở hữu nhà ở.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết luật Nhà ở năm 2014 cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1.7.2015; và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (Nghị định 99), quy định chi tiết các cơ chế thực hiện quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 10.12.2015.

Nghị định 99 yêu cầu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng và thông báo cho UBND cấp tỉnh.

Qua đó, UBND cấp tỉnh phải dựa trên các văn bản hướng dẫn Văn bản số 786/BCA-TCAN ngày 19/4/2017 của Bộ Công an và Văn bản số 10328/BQP-TM ngày 19/10/2016 của Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các Sở Xây dựng cấp tỉnh xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng, hiện các Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa thực hiện sát sao việc xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở và công bố các thông tin đó lên mạng. Điều này dẫn đến hệ lụy là các tổ chức, cá nhân nước ngoài mong muốn mua nhà ở tại Việt Nam lo ngại, chưa bỏ tiền ra mua, sở hữu nhà ở trong nước.

Bộ Xây dựng cho biết thêm, còn hạn chế khác về mặt kỹ thuật đối với việc đăng ký quyền sở hữu nhà: Số căn hộ mà người nước ngoài được quyền sở hữu trong một tòa nhà chung cư bị giới hạn ở mức 30%, nhưng Bộ Xây dựng và các sở Xây dựng ở địa phương chưa áp dụng hệ thống cần thiết để đăng ký và theo dõi số lượng căn hộ thuộc sở hữu của người nước ngoài trong một dự án nhất định.

Bộ Xây dựng cho rằng sở Xây dựng cấp tỉnh nên làm việc chủ động hơn với các UBND để giải quyết sớm các vấn đề bằng cách công bố danh sách các dự án mà người nước ngoài không được quyền sở hữu nhà ở.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản đôn đốc các địa phương trong việc công khai các nội dung liên quan đến sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó có việc đôn đốc trách nhiệm của Sở Xây dựng các địa phương thực hiện.

Trung tâm Giải pháp Hello3s

(Nguồn : Tiền Phong)

Leave a Reply