Có giấy khen cho học sinh tiểu học được đánh giá hoàn thành xuất sắc không?

Xin chào. Con tôi vừa mới học xong lớp 1 và có thông báo trên sổ liên lạc điện tử là cháu được xếp loại đánh giá xuất sắc. Vậy không biết là cháu có được phát giấy khen không ạ? Cảm ơn ( Quận 6,TP.HCM).

TRẢ LỜI:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.
Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Theo Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT có quy định như sau:

**Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

  • Khen thưởng cuối năm học:

  • Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

  • Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

  • Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.

Như vậy, căn cứ quy định thì học sinh được đánh giá mức Hoàn thành xuất sắc sẽ được Hiệu trưởng tặng giấy khen danh hiệu Học sinh Xuất sắc.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.
Trân trọng.

Trung tâm Giải pháp Hello 3S

Leave a Reply