Lời bài hát: Bất nhiễm-Mao Bất Dịch(Phim Hương mật tựa khói sương)

Đây là bài hát luôn thuộc top các bài hát cực hot trên tiktok, bài hát Bất nhiễm – 不染 chắc chắn sẽ mê hoặc bạn ngay từ lần nghe đầu tiên. Đây cũng là bài hát nhạc phim của bộ phim nổi tiếng Hương mật tựa khói hương do ca sĩ Mao Bất Dịch thể hiện.

Dưới đây là lời bài hát ( bao gồm cả Pinyin) : 

Lời 1:

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại

但愿洗去浮华掸去一身尘灰
dànyuàn xǐ qù fúhuá dǎn qù yīshēn chén huī
chỉ mong gột rửa những phù phiếm, giũ sạch một thân nhuốm bụi trần

再与你一壶清酒话一世沉醉
zài yǔ nǐ yī hú qīng jiǔ huà yīshì chénzuì
sẽ lại cùng người một bình rượu trong cười nói, một đời say sưa

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại

回忆辗转来回痛不过这心扉
huíyì zhǎnzhuǎn láihuí tòng bùguò zhè xīnfēi
Hồi ức liên miên trở lại, đau thấu tâm can này

愿只愿余生无悔随花香远飞
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú huǐ suí huā xiāng yuǎn fēi
Chỉ mong quãng đời còn lại không hối hận, nương theo hương hoa bay xa

Điệp khúc

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hôi hận

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đợi khi hoa nở cũng là lúc lại say sưa một hồi

Lời 2

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại

回忆辗转来回痛不过这心扉
huíyì zhǎnzhuǎn láihuí tòng bùguò zhè xīnfēi
Hồi ức liên miên trở lại, đau thấu tâm can này

愿只愿余生无悔随花香远飞
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú huǐ suí huā xiāng yuǎn fēi
Chỉ mong quãng đời còn lại không hối hận, nương theo hương hoa bay xa

Điệp khúc

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hôi hận

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đợi khi hoa nở cũng là lúc lại say sưa một hồi

Lời 3

愿这生生的时光不再枯萎待花开之时再醉一回
yuàn zhè shēng shēng de shíguāng bù zài kūwěi dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Cầu mong thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa, đợi khi hoa nở cũng là lúc say sưa một hồi

愿这生生的时光不再枯萎再回首浅尝心酒余味
yuàn zhè shēng shēng de shíguāng bù zài kūwěi zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
Cầu mong thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa,quay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơm

Điệp khúc

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hối hận

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đợi khi hoa nở cũng là lúc lại say sưa một hồi

Nhắc lại điệp khúc

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hối hận

一场回忆生生灭灭了了心扉
yī chǎng huíyì shēng shēng miè miè liǎoliǎo xīnfēi
Một tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng nàng

再回首浅尝心酒余味
zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
quay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơm

一场回忆生生灭灭了了心扉
yī chǎng huíyì shēng shēng miè miè liǎoliǎo xīnfēi
Một tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng nàng

再回首浅尝心酒余味
zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
quay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơm


Để có thể hát các bài hát tiếng Trung theo Pinyin (Bính âm) chuẩn đồng thời có thể giao tiếp cơ bản tiếng Hoa, các bạn có thể tham khảo Khóa học online Biết tiếng Trung trong 5 giờ (sỡ hữu khóa học trọn đời) tại Unica.

Câu lạc bộ Tiếng Hoa

Leave a Reply