Quản trị quan hệ khách hàng

Quan điểm kinh doanh hiện đại cho rằng doanh nghiệp phải cung ứng được giá trị cho
khách hàng nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác; doanh nghiệp phải tạo ra và giữ
được các khách hàng trung thành; lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu do các khách hàng
trung thành mang lại… Khách hàng là vấn đề sống còn của bất kỳ tổ chức nào, đó là mục tiêu
của hàng ngàn nhân viên và hàng tỷ doanh thu, hay việc đẩy mạnh thương mại với những
khách hàng thường xuyên.

Các doanh nghiệp thành công là các doanh nghiệp quản lý được toàn bộ chu kỳ mua sắm của khách hàng, chứ không phải là thực hiện thành công từng thương vụ mua bán. Quản trị quan hệ khách hàng đã, đang và sẽ trở thành trung tâm chú ý của các cấp quản trị bậc cao nhất. Các doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược quản trị quan hệ khách hàng và xây dựng mô hình, quy trình và biện pháp quản trị quan hệ khách hàng.

Môn học quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bản chất của
quản trị quan hệ khách hàng; những công việc chủ yếu trong quản trị quan hệ khách hàng; hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quy trình lựa chọn chiến lược quản trị quan hệ khách hàng và những công việc tác nghiệp cụ thể trong quản trị quan hệ khách hàng…

Để hiển thị link download tài liệu giáo trình và link download tài liệu slide tham khảo ” Quản trị quan hệ khách hàng“ , vui lòng xác minh bạn không phải là robot bằng cách nhấn nút Thích xác thực bên dưới.

[like-gate] Download tài liệu giáo trình dạng pdf tại đây Quan tri quan he khach hang

Download tài liệu slide tham khảo dạng pdf tại đây CRM

[/like-gate]

Câu lạc bộ học thuật

 

Leave a Reply