Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam

Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội ở cơ quan đã được 6 năm, vợ tôi không tham gia bảo hiểm xã hội. Vợ tôi mới sinh thường con đầu lòng vào ngày 01/01/2019 và tôi có nghỉ chăm vợ 5 ngày (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 05/01/2019). Sau đó tôi đi làm lại và tôi nghe nói người chồng cũng đưởng hưởng chế độ thai sản nhưng không biết thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp của bảo hiểm xã hội khi vợ sinh là bao lâu? Xin vui lòng hồi đáp giúp tôi. Cảm ơn luật sư (Quận 5 , TP.HCM).

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.

Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com , nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong đó, Khoản 4 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Như vậy:

Theo quy định trên thì thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản nói chung và chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con nói riêng là 45 ngày, kể từ ngày quay trở lại làm việc.

Theo đó, trường hợp của bạn, do bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản hết ngày 05/01/2019 nên thời hạn 45 ngày phải nộp hồ sơ bắt đầu tính từ ngày 06/01/2019, vì thế đến thời điểm hiện tại ( ngày 22/01/2019) chưa hết hạn nộp hồ sơ. Vậy nên, bạn có thể làm hồ sơ gửi cho cơ quan của mình để được giải quyết.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con“.

Điều Luật này được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Do đó:

Khi vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội mà bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì khi vợ sinh con, bạn còn được nhận trợ cấp một lần bằng 02 lần lương cơ sở (hiện nay lương cơ sở là 1.390.000 đồng), tương đương 2.420.000 đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.

Trân trọng.

Leave a Reply