Hộ chiếu sắp hết hạn có gia hạn được không?

Ngày 18/06/2022,

Xin chào luật sư, tôi có hộ chiếu phổ thông sắp hết hạn vào tháng 10 tới, vậy tôi muốn gia hạn tiếp có được không? Xin cảm ơn ( Phan Thiết, Bình Thuận).

TRẢ LỜI:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.
Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Trước khi đi vào giải đáp “Hộ chiếu hết hạn có gia hạn được không?“,chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng bước về quy định của pháp luật đối với hộ chiếu nhé :

1/ Hộ chiếu là gì?

Theo quy định của Luật xuất, nhập cảnh 2019, hộ chiếu được định nghĩa là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu cấp cho công dân được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân của chủ sở hữu hộ chiếu đó. Do đó, hộ chiếu được xem như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của cá nhân ở quốc gia mà cá nhân không mang quốc tịch của quốc gia đó.

Những thông tin cơ bản trên hộ chiếu, bao gồm:

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh của chủ sở hữu hộ chiếu đó;

– Nơi cư trú của chủ sở hữu;

– Hộ chiếu có dán ảnh đi kèm;

– Quốc tịch của chủ sở hữu;

– Chữ ký của người được cấp hộ chiếu;

– Ngày cấp;

– Ngày hết hạn.

2/ Các loại hộ chiếu:

Căn cứ theo quy định của Luật xuất, nhập cảnh 2019, hộ chiếu được cấp cho công dân Việt nam để công dân xuất cảnh, nhập cảnh bao gồm:

– Hộ chiếu ngoại giao;

– Hộ chiếu công vụ;

– Hộ chiếu phổ thông

3/ Thời hạn của hộ chiếu:

.Thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh được quy định tại Điều 7 Luật xuất, nhập cảnh 2019. Theo đó, thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là không quá 05 (năm) năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 01 (một) năm thì được gia hạn 01 (một) lần nhưng có thời hạn tối đa không quá 03 (ba) năm.

Đối với hộ chiếu phổ thông:

–  Hộ chiếu có thời hạn 10 năm và không được gia hạn đối với hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên;

–  Hộ chiếu có thời hạn 05 năm và không được gia hạn đối với hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi;

–  Đối với hộ chiếu phổ thông được cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật xuất, nhập cảnh 2019 và các nội dung đã phân tích ở trên, có thể thấy, khi hộ chiếu phổ thông hết hạn sẽ không được gia hạn mà chỉ có thể làm thủ tục xin cấp mới. Bởi lẽ theo quy định của pháp luật, việc gia hạn hộ chiếu chỉ áp dụng đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn có thời hạn dưới 01 (một) năm và chỉ được gia hạn một lần.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.
Trân trọng.

Trung tâm Giải pháp Hello 3S

 

Leave a Reply