Chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô tại Ủy ban nhân dân cấp xã có được không?

Ngày 12/04/2022,

Xin chào luật sư, hiện tôi muốn mua xe ô tô ở xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và hai bên ký hợp đồng thì có thể chứng thực hơp đồng mua bán xe ô tô tại ủy ban nhân dân cấp xã không ? Xin cảm ơn ( Tp.HCM)

TRẢ LỜI:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.
Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực như sau:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

  • Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

Như vậy, theo quy định nêu trên, hợp đồng mua bán xe (động sản) có thể được chứng thực ở Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, bạn có thể tới UBND Xã Minh Long để thực hiện.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.
Trân trọng.

Trung tâm Giải pháp Hello 3S

Leave a Reply