Cách phát âm đuôi “ed” chuẩn vô cùng đơn giản

Rất nhiều bạn học sinh trong quá trình học tiếng Anh gặp khó khăn trong cách phát âm đuôi “ed”, vậy thì bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng hệ thống lại các cách phát âm đuôi “ed” thật chuẩn, học một lần dùng cả đời nhé!

PHÂN BIỆT ÂM VÔ THANH VÀ HỮU THANH

Trước khi đến với cách phát âm đuôi “ed”, ta cần nắm rõ khái niệm: âm vô thanh và âm hữu thanh.

– Âm vô thanh: khi nói, chạm tay vào cuống họng không thấy rung.

– Âm hữu thanh: khi nói, chạm tay vào cuống họng cảm thấy họng rung.

Trong cách phát âm đuôi “ed”, có 3 âm là /t/, /d/ và /Id/, trong đó:

– /t/ là âm vô thanh.

– /d/ và /ɪd/ là âm hữu thanh.

Giờ chúng ta đi vào phần chính: cách phát âm đuôi “ed” thật chuẩn xác.

I. Cách đọc -ed là /ɪd/

Ta sẽ phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm).

Ví dụ:

– want /wɔːnt/ -> wanted  /wɔːntɪd/

– need /niːd/ -> needed /niːdɪd/

I wanted to go to the supermarket because I needed to buy some chicken for dinner.

II. Cách đọc âm /t/

Ta sẽ phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/.

Ví dụ:

– stop /stɑːp/ -> stopped /stɑːpt/

– cook /kʊk/ -> cooked /kʊkt/

I watched TV last night.

– dance /dæns/ -> danced /dænst/

– jump /dʒʌmp/ -> jumped /dʒʌmpt/

– laugh /læf/ -> laughed /læft/

– type /taɪp/ -> typed /taɪpt/

– watch /wɑːtʃ/ -> watched /wɑːtʃt/

III. Cách đọc âm /d/

Ta sẽ phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.

– learn /lɜːrn/ -> learned /lɜːrnd/

– smell /smel/ -> smelled /smeld/

– appear /əˈpɪr/ -> appeared /əˈpɪrd/

IV. Luyện tập cách phát âm “ed” 

Giờ thì cùng chúng tôi đọc câu chuyện sau đây để luyện tập cách phát âm đuôi “ed” thật chuẩn nhé!

Once upon a time, a girl appeared out of nowhere. She cried and cried. Then she called her best friend, Mr. L. As he listened to her story, he opened his magic bag, and took out a … rabbit. Nah, he threw it away! Then, he took out his phone, and they learned English together on the Elight channel, and they were happy together forever after.

V. Bảng hệ thống cách phát âm đuôi “ed”

/ɪd/ /t/ /d/
/t/, /d/ Vô thanh/k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ Hữu thanhcác âm còn lại

Đến đây thì các bạn đã hiểu bài rồi, có thể nắm chắc cách phát âm đuôi “ed” rồi đúng không nào? Sau bài học thì bỗng thấy cách phát âm đuôi “ed” không khó chút nào đúng không nào? Hãy luyện tập nhiều thêm nữa để nắm vững cách phát âm và sau đó ứng dụng vào các cuộc hội thoại để cải thiện khả năng giao tiếp của bạn nhé!


Để có thể phát âm chuẩn đồng thời có thể nghe nói tiếng Anh cơ bản, các bạn có thể tham khảo Khóa học online Nghe nói tiếng Anh trong 3 giờ (sỡ hữu khóa học trọn đời) tại Unica.

Câu lạc bộ Tiếng Anh

(Nguồn: Elight)

Leave a Reply