Có được hoàn lại án phí đã tạm ứng khi rút đơn kiện?

Xin chào LS, hiện nay tôi đang khởi kiện vụ án tranh chấp căn hộ chung cư, vụ án hiện đã được tòa án thụ lý, tuy nhiên hiện nay sau khi đã làm việc với chủ đầu tư và thỏa thuận được hướng giải quyết, tôi muốn lên tòa rút lại đơn khởi kiện. Luật sư cho tôi hỏi, liệu khi rút đơn kiện thì khoản án phí tôi đã tạm nộp có được hoàn trả lại không ? Trường hợp sau khi tôi rút đơn, chủ đầu tư không thực hiện đúng như thỏa thuận, liệu tôi có mất quyền khởi kiện lại không?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.
Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com , nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Căn cứ Khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự như sau:

“1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;

c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

…..”

Như vậy, hiện tại nếu bạn rút toàn bộ đơn khởi kiện tại tòa án, Tòa sẽ ra quyết định đình chỉ đối với yêu cầu khởi kiện của bạn. Việc giải quyết hậu quả của quyết định đình chỉ giải quyết vụ án được quy định tại Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 hoặc vì lý do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước.

3. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.

4. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.”

Như vậy,  theo quy định BLTTDS 2015 khi bạn rút toàn bộ đơn khởi kiện tại vụ án tranh chấp nêu trên, bạn sẽ được hoàn lại đầy đủ tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó, đồng thời bạn không bị mất đi quyền khởi kiện lại vụ án khi chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ nội dung đã thỏa thuận.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.
Trân trọng.

Trung tâm Giải pháp Hello 3S

Leave a Reply