Có phải làm thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm khi hết thời hạn sử dụng đất?

Tôi có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM và có mảnh đất trồng cây lâu năm hơn 1000 m2 tại Bình Chánh, TP.HCM. Thời hạn sử dụng đến 01/05/2020. Tôi muốn hỏi luật sư là sau này này tôi có cần phải là thủ tục gia hạn hay đóng tiền gia hạn sử dụng không? Mong hồi âm giúp. Xin cảm ơn. (HCM)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.
Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013:

  1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Tại khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 có quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013”.

Như vậy, trường hợp của bạn khi hết thời hạn sử dụng đất thì nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất và được gia hạn thêm 50 năm nữa kể từ ngày hết thời hạn giao đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tức là 50 năm nữa tính từ 01/05/2020.

Về thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đaikhông phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Tức là, hết hạn thời gian sử dụng đất thì bạn sẽ được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm theo Điều 126 Luật đất đai mà không phải làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất.

Nếu bạn muốn xác nhận lại thời hạn sử dụng đất thì thực hiện trình tự thủ tục tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.
Trân trọng.

Trung tâm Giải pháp Hello 3S

Leave a Reply