Điều kiện và giá được bồi thường khi thu hồi đất

Chào luật sư, gia đình tôi có miếng đất nông nghiệp khoảng 500 m2 và có sổ đỏ. Nay tôi nghe nói nhà nước thu hồi 6m chiều sâu vào miếng đất của gia đình, để xây dựng tuyến đường mới đi ngang qua huyện. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được đền bù hay không? Xin cảm ơn. (Bến Tre, 27/03/2019)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.

Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Liên hệ tại wesite hello3s.com , nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Theo Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”
Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp…”
Theo các quy định trên, người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường đất (có GCN hoặc đủ điều kiện được cấp GCN theo quy định Điều 101, 102 của Luật Đất đai 2013, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Với trường hợp của bạn, theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn có được Nhà nước cấp sổ đỏ, tuy nhiên bạn không nêu rõ 6m đất này có được công nhận trong sổ đỏ đó hay không? Nếu 6m đất bị Nhà nước thu hồi đã được ghi nhận trong sổ hồng của bạn thì bạn sẽ được Nhà nước bồi thường. Việc bồi thường có thể thực hiện bằng giao đất có cùng mục đích sử dụng đất hoặc bồi thường bằng tiền. Giá đất bồi thường sẽ do UBND cấp tỉnh địa phương bạn quy định tại thời điểm thu hồi đất.
Nếu 6m đất bị thu hồi không được công nhận trong sổ đỏ của bạn và cũng không đủ điều kiện được cấp GCN theo các quy định trên thì bạn sẽ không được bồi thường đối với phần diện tích đất này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.

Trân trọng.

Leave a Reply