Dự kiến giải quyết cấp sổ hồng cho hơn 20.000 trường hợp vướng mắc tại TP.HCM


Ngày 30/09/2023,
Theo kế hoạch cấp sổ hồng cho hơn 81.000 căn hộ tại các dự án nhà ở thương mại gặp vướng mắc, Sở Tài nguyên – Môi trường TP HCM dự kiến giải quyết cho hơn 20.000 trường hợp từ đây đến cuối năm.Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường TP HCM, cho hay đã chuyển hồ sơ cấp giấy nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) 10.000 trường hợp sang cơ quan thuế. Nếu sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì trong tháng 10 hồ sơ sẽ được chuyển về Sở Tài nguyên – Môi trường để cấp sổ hồng.
Bên cạnh đó, từ tháng 10 đến cuối năm, Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ tập trung giải quyết hơn 10.000 trường hợp thuộc các nhóm vướng mắc đã được phân loại theo kế hoạch hồi tháng 5-2023.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường, sau 4 tháng thực hiện kế hoạch đẩy nhanh cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại, 3.812 trường hợp đã được cấp sổ hồng (tỉ lệ 4,7%), còn lại hơn 77.200 trường hợp.
Phân tích cụ thể tình hình tại 6 nhóm dự án vướng mắc,  Sở Tài nguyên – Môi trường cho hay nhóm 8.159 căn tại 47 dự án đang chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nguyên nhân chậm trễ trong giải quyết thủ tục là do điều kiện cơ sở vật chất khi thực hiện liên thông thuế điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế không đảm bảo.

Nhóm 30.896 căn nhà chưa cấp sổ hồng do chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp, đến nay 6.895 trường hợp đã nộp hồ sơ.

Nhóm 10.019 căn nhà tại 29 dự án do vường mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thì đến nay vẫn chưa giải quyết cho dự án nào. Sở Tài nguyên – Môi trường vẫn đang chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên – Môi trường về việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) đối với các dự án thuộc nhóm này.

Nhóm 19.958 căn nhà tại 39 dự án chưa cấp sổ hồng do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, được chia thành 6 nhóm nhỏ. Trong đó, hơn 8.000 căn nhà tại 19 dự án thuộc diện phải rà soát pháp lý, 3 dự án (1.984 căn) đang chào thầu đơn vị tư vấn thẩm định giá, 3 dự án (1.679 căn) đã trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố…

Nhóm 4.653 căn nhà tại 6 dự án do các vướng mắc khác đã được phân loại theo trách nhiệm giải quyết của từng cơ quan.

Nhóm 8.235 căn nhà tại 18 dự án đang thanh tra, kiểm tra và điều tra thì có 2 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổ Công tác 153 (thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), 5 dự án tạm nộp tiền sử dụng đất và 11 dự án đang được cơ quan chức năng thanh tra, điều tra.

Trung tâm Giải pháp Hello 3S

(Nguồn: Người lao động)

 

 

 

Leave a Reply