Phân tích hoạt động kinh doanh

Trước đây, trong điều kiện sản xuất kinh doanh đơn giản và với quy mô nhỏ, yêu cầu thông tin cho nhà quản trị chưa nhiều và chưa phức tạp, công việc phân tích thường được tiến hành giản đơn, có thể thấy ngay trong công tác hạch toán. Khi sản xuất kinh doanh càng phát triển thì nhu cầu thông tin cho nhà quản trị càng nhiều, đa dạng và phức tạp. Phân tích kinh doanh hình thành và phát triển như một môn khoa học độc lập, để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị.

Để hiển thị link download tài liệu dạng slide ” Phân tích hoạt động kinh doanh “, vui lòng xác minh bạn không phải là robot bằng cách nhấn nút Thích xác thực bên dưới.

[like-gate] Download tài liệu dạng slide tại đây Phan tich HDKD
[/like-gate]

 

Tham khảo sách Phân tích hoạt động kinh doanh  trên Tiki: 

 

CLB Học thuật

Leave a Reply