Lời bài hát : Dám hỏi đường tại nơi nào – Nhạc Phim Tây Du Ký

Bài hát Tây Du Ký hay Dám hỏi đường tại nơi nào là bài hát được sử dụng trong phim Tây Du Ký năm 1986 đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ.

Nghe nhạc online :

Dưới đây là lời bài hát (gồm cả pinyin và dịch nghĩa):

你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo zhe dān wǒ qiān zhe mǎ
Anh quẩy hành lí, tôi cầm cương ngựa

 

迎 来 日 出 送 走 晚 霞
yíng lái rì chū sòng zǒu wǎn xiá
Đón ánh bình minh, tiễn biệt ánh chiều tà

 

踏 平 坎 坷 成 大 道
tà píng kǎn kě chéng dà dào
Đạp bằng gập gềnh ta đi tới

 

斗 罢 艰 险 又 出 发
dòu bà jiān xiǎn yòu chū fā
Chiến thắng hiểm nguy rồi lại lên đường

 

又 出 发
yòu chū fā
Lại lên đường

 

啦……
la

 

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià
Xuân qua thu đến

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī chǎng chǎng suān tián kǔ là
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng
Xin hỏi đâu là con đường cho ta đi

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià
Đó là con đường dưới chân ta

啦……
la

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià
Xuân qua thu đến

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī chǎng chǎng suān tián kǔ là
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi

 

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng
Xin hỏi đâu là con đường cho ta đi

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià
Đó là con đường dưới chân ta

你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo a dān wǒ qiān zhe mǎ
Anh quẩy hành lí , tôi cầm cương ngựa

翻 山 涉 水 两 肩 霜 花
fān shān shè shuǐ liǎng jiān shuāng huā
Trèo đèo lội suối, sương muối phủ vai

风 雨 雷 电 任 叱 咤
fēng yǔ léi diàn rèn chì zhà
Ngại chi sấm sét bão bùng

一 路 豪 歌 向 天 涯
yī lù háo gē xiàng tiān yá
Tiếng hát vang dội chân trời

向 天 涯
xiàng tiān yá
Vang dội chân trời

啦……
la

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià
Xuân qua thu đến

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī chǎng chǎng suān tián kǔ là
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng
Xin hỏi đâu là con đường cho ta đi

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià
Đó là con đường dưới chân ta

 


Để có thể hát các bài hát tiếng Trung theo Pinyin (Bính âm) chuẩn đồng thời có thể giao tiếp cơ bản tiếng Hoa, các bạn có thể tham khảo Khóa học online Biết tiếng Trung trong 5 giờ (sỡ hữu khóa học trọn đời) tại Unica.

Câu lạc bộ Tiếng Hoa

Leave a Reply