Lời bài hát : Only love

Only love là một bài hát nhẹ nhàng, tình cảm, vô cùng thích hợp để nghe và thư giãn học tiếng Anh sau những giờ phút căng thẳng của tuần làm việc vất vả.

Nghe nhạc online :

Dưới dây là lời bài hát ( gồm cả dịch nghĩa) :

Two a.m. and the rain is falling

2 giờ sáng và ngoài trời đang mưa

Here we are at the crossroads once again

Một lần nữa chúng ta lại có mặt tại ngã tư đường

You’re telling me you’re so confused

Em nói rằng em quá bối rối

You can’t make up your mind

Giờ em không thể quyết định

Is this meant to be, you’re asking me

Em hỏi tôi điều này có nghĩa gì?

But only love can say – try again or walk away

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể trả lời, tiếp tục cố gắng hay là chia tay

But I believe for you and me

Nhưng tôi tin cả em và tôi

The sun will shine one day

Một ngày nào đó ánh dương sẽ ló rạng

So I’ll just play my part

Nên tôi sẽ thực hiện vai trò của mình

And pray you’ll have a change of heart

Và nguyện cầu em sẽ thay đổi quyết định

But I can’t make you see it through

Nhưng tôi không biết giải thích sao để em hiểu

That’s something only love can do

Điều đó chỉ tình yêu mới có thể trả lời

In your arms as the dawn is breaking

Trong vòng tay em khi bình minh ló rạng

Face to face and a thousand miles apart

Mặt đối mặt mà xa cách nghìn trùng

I’ve tried my best to make you see

Tôi cố gắng làm tất cả để em hiểu

There’s hope beyond the pain

Khuất sau nỗi đau kia còn lóe lên tia hy vọng

If we give enough, if we learn to trust

Nếu chúng ta cho nhau đủ, nếu học cách tin tưởng nhau

But only love can say – try again or walk away

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể trả lời, tiếp tục cố gắng hay là chia tay

But I believe for you and me

Nhưng tôi tin cả em và tôi

The sun will shine one day

Một ngày nào đó ánh dương sẽ ló rạng

So I’ll just play my part

Nên tôi sẽ thực hiện vai trò của mình

And pray you’ll have a change of heart

Và nguyện cầu em sẽ thay đổi quyết định

But I can’t make you see it through

Nhưng tôi không biết giải thích sao để em hiểu

That’s something only love can do

Điều đó chỉ có tình yêu mới có thể trả lời

I know if I could find the words

Nếu tôi có thể tìm ra được những lời

To touch you deep inside

Để hiểu rõ những điều sâu thẳm trong em

You’d give our dream just one more chance

Liệu em có cho chúng ta một cơ hội nữa

Don’t let this be our good-bye

Đừng để đây là lời chia tay của chúng ta.

But only love can say – try again or walk away

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể trả lời, tiếp tục cố gắng hay là chia tay

But I believe for you and me

Nhưng tôi tin cả em và tôi

The sun will shine one day

Một ngày nào đó ánh dương sẽ ló rạng

So I’ll just play my part

Nên tôi sẽ thực hiện vai trò của mình

But I can’t make you see it through

Nhưng tôi không biết giải thích sao để em hiểu

That’s something only love can do

Điều đó chỉ có tình yêu mới có thể trả lời

That’s something only love can do

Điều đó chỉ có tình yêu mới có thể trả lời.


Để có thể phát âm chuẩn đồng thời có thể nghe nói tiếng Anh cơ bản, các bạn có thể tham khảo Khóa học online Nghe nói tiếng Anh trong 3 giờ (sỡ hữu khóa học trọn đời) tại Unica.

Câu lạc bộ Tiếng Anh

Leave a Reply