Lời bài hát Qing Shen Shen Yu Meng Meng (Tình Sâu Đậm, Mưa Mịt Mùng)

Đây là ca khúc đầu các tập của bộ phim truyền hình cùng tên (tên gốc: “情深深雨蒙蒙”, tại Việt Nam là “Tân dòng sông ly biệt”) do Trung Quốc sản xuất năm 2000. Dưới đây là lời bài hát (gồm cả pinyin):

Nghe nhạc online :

Lời bài hát :
(5 LẦN:
情深深雨蒙蒙
qíng shēn shēn yǔ méng méng)

情深深雨蒙蒙
qíng shēn shēn yǔ méng méng
多少楼台烟雨中
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
记得当初你侬我侬
jì dé dāng chū nǐ nóng wǒ nóng
车如流水马如龙
chē rú liú shuǐ mǎ rú lóng
尽管狂风平地起
jǐn guǎn kuáng fēng píng dì qǐ
美人如云剑如虹
měi rén rú yún jiàn rú hóng

啊情深深雨朦朦
a qíng shēn shēn yǔ méng méng
世界只在你眼中
shì jiè zhǐ zài nǐ yǎn zhōng
相逢不晚为何匆匆
xiāng féng bù wǎn wèi hé cōng cōng
山山水水几万重
shān shān shuǐ shuǐ jī wàn zhòng
一曲高歌千行泪
yī qū gāo gē qiān xíng lèi
情在回肠荡气中
qíng zài huí cháng dàng qì zhōng
啊情深深雨朦朦
a qíng shēn shēn yǔ méng méng
天也无尽地无穷
tiān yě wú jǐn dì wú qióng
高楼望断情有独钟
gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng
盼过春夏和秋冬
pàn guò chūn xià hé qiū dōng
盼来盼去盼不尽
pàn lái pàn qù pàn bù jǐn
天涯何处是归鸿
tiān yá hé chù shì guī hóng

情深深雨蒙蒙
qíng shēn shēn yǔ méng méng
多少楼台烟雨中
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
记得当初你侬我侬
jì dé dāng chū nǐ nóng wǒ nóng
车如流水马如龙
chē rú liú shuǐ mǎ rú lóng
尽管狂风平地起
jǐn guǎn kuáng fēng píng dì qǐ
美人如云剑如虹
měi rén rú yún jiàn rú hóng

2 LẦN:
啊情深深雨朦朦
a qíng shēn shēn yǔ méng méng
世界只在你眼中
shì jiè zhǐ zài nǐ yǎn zhōng
相逢不晚为何匆匆
xiāng féng bù wǎn wèi hé cōng cōng
山山水水几万重
shān shān shuǐ shuǐ jī wàn zhòng
一曲高歌千行泪
yī qū gāo gē qiān xíng lèi
情在回肠荡气中
qíng zài huí cháng dàng qì zhōng
啊情深深雨朦朦
a qíng shēn shēn yǔ méng méng
天也无尽地无穷
tiān yě wú jǐn dì wú qióng
高楼望断情有独钟
gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng
盼过春夏和秋冬
pàn guò chūn xià hé qiū dōng
盼来盼去盼不尽
pàn lái pàn qù pàn bù jǐn
天涯何处是归鸿
tiān yá hé chù shì guī hóng


Để có thể hát các bài hát tiếng Trung theo Pinyin (Bính âm) chuẩn đồng thời có thể giao tiếp cơ bản tiếng Hoa, các bạn có thể tham khảo Khóa học online Biết tiếng Trung trong 5 giờ (sỡ hữu khóa học trọn đời) tại Unica.

Câu lạc bộ Tiếng Hoa

Leave a Reply