Ngân hàng nào có lãi suất cho vay bình quân thấp nhất?

Ngày 08/04/2024,

Từ đầu tháng 4-2024, các ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động bình quân.

Các ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân kỳ/tháng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (lãi suất bình quân, không phải lãi suất áp dụng cho từng khoản tiền gửi hay cho vay).

Trung tâm Giải pháp Hello 3S 

(Nguồn: Người lao động)

 

Leave a Reply