Nhà ở xã hội bắt buộc phải có ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính hay không?

Thưa luật sư, tôi dự định mua một căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM và rất quan tâm đến vấn đề bảo lãnh tài chính của ngân hàng đối với dự án nếu dự án không bàn giao nhà được cho người mua nhưng khi hỏi nhân viên công ty BĐS thì nhân viên nói nhà ở xã hội nên không có bảo lãnh ngân hàng. Tôi muốn hỏi vấn đề này thực hư thế nào? Xin cảm ơn ( Quận 6, Tp.HCM , ngày 04/01/2019).

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.

Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Yêu cầu dịch vụ mua bất động sản tại wesite hello3s.com , nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Theo quy định tại Điều 1 của Luật Nhà ở 2014 thì đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; đối với các giao dịch về nhà ở khác thì thực hiện theo Luật Nhà ở 2014.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường và theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Về vấn đề bảo lãnh, theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Nhà ở 2014 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Còn tại khoản 2 Điều 63 của Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai không có quy định về điều kiện chủ đầu tư phải có bảo lãnh khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trong dự án phát triển nhà ở xã hội chủ đầu tư không phải thực hiện bảo lãnh; đối với 20% tổng diện tích sàn nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án được bán, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (nếu có) theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì phải thực hiện bảo lãnh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.

Trân trọng.

Leave a Reply