Tư vấn biên bản thỏa thuận về lối đi chung?

Chào luật sư, tôi muốn soạn một biên bản thỏa thuận giữa các bên về con đường sử dụng chung cho tất cả mọi người thì nội dung của biên bản này được viết như thế nào ? có thể giải đáp giúp tôi được không?Tôi xin cảm ơn rất nhiều! ( Quận Bình Tân, TP.HCM)

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn của Trung tâm giải pháp Hello 3S.

Căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi qua form Yêu cầu dịch vụ bán bất động sản tại  wesite hello3s.com , nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau :

Để có một thỏa thuận về lối đi chung hợp pháp thì thỏa thuận cần được lập thành văn bản, có chữ kí của các bên tham gia thỏa thuận, và biên bản phải được công chứng tại UBND cấp xã/ phường hoặc văn phòng công chứng( VPCC). Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN LỐI ĐI CHUNG

Vào hồi …… giờ, ngày …… tháng …… năm …….., tại (1)……………………………….

Chúng tôi gồm những ông bà có tên sau đây:

  1. Ông (bà)………………….. sinh ngày………………giới tính………………………………….

Số CMTND…………………………………Ngày cấp …………………. nơi cấp………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

  1. Ông (bà)………………….. sinh ngày…………………………giới tính……………………..

Số CMTND……………………. Ngày cấp …………………. nơi cấp………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………….

  1. Ông (bà)…………………… sinh ngày…………………giới tính……………………………..

Số CMTND…………… Ngày cấp ……………….. nơi cấp……………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thống nhất về việc lối đi chung giữa các hộ, cụ thể nội như sau:

  1. Các hộ được phép sử dụng lối đi chung dài…… m, rộng….. m tại (2) …………………

2.Trong quá trình sử dụng cùng nhau chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vệ sinh lối đi chung, sửa chữa để thuận tiện trong quá trình đi lại.

3.Khi một trong các hộ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác thì người đó vẫn được tiếp tục sử dụng lối đi chung và có trách nhiệm chung với các hộ còn lại về việc vệ sinh, sửa chữa lối đi.

4.Biên bản thỏa thuận được lập thành …….. bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Các hộ đã nhất trí thông qua nội dung biên bản và cùng ký xác nhận.

     Ông ( bà)                                                                                                 Xác nhận của UBND/VPCC

(ký, ghi rõ họ tên) ​

Lưu ý: (1) ghi địa điểm tiến hành lập biên bản thỏa thuận; (2) Miêu tả vị trí lối đi cần thỏa thuận.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn.

Trân trọng.

Leave a Reply